Palvelumme

Liiketoimintaselvitykset:

  • Aloittavien yritysten ja pk-yhtiöiden liiketoiminnan ja rahoitustarpeen arviointi yrityksille, pääomasijoittajille ja rahoittajille

Yritystoiminnan kehittämispalvelut:

  • Liiketoimintasuunnitelmien arviointi ja kehitys
  • Liiketoiminnan kasvu- ja/tai säästöohjelmien kehittäminen ja implementointi
  • Käyttöpääoman tehostaminen

Yritysjärjestelyt:

  • Pk-yritysten due diligence –selvitykset
  • Investointi- / divestointipäätöksiä tukevat arvioinnit

Taloushallinto ja rahoitus:

  • Talous- ja rahoitusjohtajavuokraus
  • Rahoitusneuvonta – uudelleenrahoituksen hankinta
  • Likviditeetin hallinnan tehostaminen

Tilintarkastus:

  • Tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut

MSV Consulting

tarjoaa liiketoiminnan kehittämisen, rahoituksen ja yritysjärjestelyjen neuvonantopalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille.

MSV Tilintarkastus

tarjoaa tiilintarkastus- ja muita varmennuspalveluja pienille ja keskisuurille yrityksille.